Beste leden en donateurs,

Op zaterdagmiddag 25 april is het weer zover, de eerste onderlinge wedstrijd van het jaar! Dit jaar met een aantal extra's vanwege het twintig jarig bestaan van de club.

Natuurlijk gaan we sowieso dressuurproeven rijden op 25 april. Dit kan en mag in iedere klasse (voor Z proeven: houd er rekening mee dat de rijbaan 20x40m is). Er kunnen, indien gewenst, twee proeven gereden worden. De te rijden proeven zijn de KNHS proeven van april. Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per proef. Geef bij opgave duidelijk aan welke klasse je rijdt en hoeveel proeven je wilt rijden.

MAAR....omdat we dit jaar twintig jaar bestaan, willen we er iets extra leuks van maken. Iets waar iedereen aan mee kan doen, ook als je niet paardrijdt. En we noemen het:

DE JELGERSMAGAMES!

De Jelgersmagames bestaan uit drie onderdelen die door een team voltooid dienen te worden. Dit team moet in ieder geval bestaan uit 1 ruiter/amazone, de overige teamleden hoeven niet te paard. Een team bestaat uit minimaal drie personen. De onderdelen van de Jelgersmagames bestaan uit: dressuurproef, kennisquiz en behendigheid. En na afloop een heerlijke BBQ voor alle vrijwilligers, leden, donateurs en aanhang. Voor de BBQ vragen wij een kleine eigen bijdrage van € 5,- voor leden en € 7.50 voor niet leden/aanhang. Dit is inclusief al het eten en drinken.

Bij opgave graag vermelden met wie je een team wilt vormen. De teamleden die dressuur willen rijden dienen lid of donateur te zijn, de overige teamleden hoeven dit niet te zijn. Dit mag ook een partner, vriend, vriendin, etc. zijn.  Een team kan overigens ook prima uit meerdere ruiters bestaan, in dat geval telt voor de teamscore de hoogste score van de dressuurproef.

Opgave voor de wedstrijd/Jelgersmagames/BBQ graag voor 18 april aanstaande via de mail. Opgave voor alleen de BBQ is ook mogelijk!

Vriendelijke groeten

Bestuur PSV De Jelgersmaruiters